zaterdag 2 december 2006

stive skoere (stijve schouder)

Vanuchtend nie gon lwoppen, kware nie weird. 't Begostol gisternavund : ka azwo nen dag up den tring gezeetn en ton aak mie 's avons inde zetel gepwot.
'k Moeste nog weg noar een resepsje en ton dak min skoen wildandoen, skiet er azwo een twuk in min skoere, gjil den avund nie echt up min gemakken gezeetn en vannacht nie echt goe geleegn. Vanuchtend ton wok nie antiddens ip voer ne vetlwop (en ken a gin geoste wok nie).
De joengens moesten gon turnen en kwware maor achter de neegnen ip, dus twa were van aastuzjirre...
Frank Spencer ├Ęt deuren van zin turngirls beter keun skikkn, je keundem intussjen zelve sportn,
kmoe kik hjil de nuchtend rondrien met de minne, en keune nwoit zonder joengens zin. De meiskes turnen van ten tienolf tot den twalven, moar intussen moek Niels in een andere zoale brengen en alen van ten tienen tot den elven. Dus ieder olf eure up een andere plekke.... tskiet dus nie ville over voe twadde te doene (brwod en vljees en andere platse commessies)...

Morgenuchtend miskiens een twidde poginge, moar angezien minj vintje tielik weg moe, vrjis ik der veure...
Jist zien oe dat es me die skoere...

Deze morgen niet gaan lopen, kwas geen sikkepit waard. 't Begon al gisterenavond : ik had een groot deel van de dag op de trein gezeten en me dan 's avonds in de zetel neergeploft. 'k Moest nog weg naar een receptie en wanneer ik mijn schoenen terug wou aandoen, schoot er zo ineens iets in mijn schouder. Ik heb de ganse avonds ongemakkelijk gezeten en deze nacht slecht geslapen. Resultaat : vanochtend niet op tijd opgestaan voor een vetloop (ik had trouwens geen zin ook).
De kindjes moesten gaan turnen en ik was pas na negenen op, dus 't was van haast u (vlug). Frank Spencer heeft de uren van zijn turngirls beter gepland, hij kan ondertussen zelf sporten, ik daarentegen moest de hele ochtend rondrijden . Niels van 10-11 en de meisjes van 10.30 tot 12, echter in een andere sporthal ! dus schiet er niet veel tijd over (behalve voor boodschappen : brood en vlees e.d.)
Morgenochtend misschien een 2de poging, maar gezien mijn echtgenoot vroeg weg zal zijn, vrees ik er al voor... Eerst zien hoe het met die schouder verder gaat...

Geen opmerkingen: