dinsdag 31 oktober 2006

Nog n bitje over dienen Marathon

Min vientje èt ol reklam gword voe de marathon. (Je peisde verzekers dat em grwo nieuws at zekers ?) , 'k aat em ol lange geleen ne kjir gezeit, ma je wiste da nie mjer.
Enfin, Jèt gisternavund met kamiel (deen es nu skepen van sport in Wevelgem) in de ljeeuw gezeetn achter de minivoetbol en azwo est al bekend in Wevelgem. ze zin zelfs ol van plang voe der een twadde mjer biete doene : kljindere parkoerkes of azo. k' ga alleszinds keun meedoen, kwoor et, die 42 kilometers zoen nie mjeer moeten.
Min vientje peist da kik da wel zoe keunen, aak snavunds zoe goan lwoppen in plekke van naar den tillevisje te kikken. Jèt wel gelik vaneigens, maor toen ken tie em wok nie weg savunds, de jungens zin nog veel te kljinne voer alljinne te bluvn. De zommer zit er glukkig nog tussen, me zien wel...
Gow, weirdu meiske en doe nen kjer een forceetje... Zoem me ?
k' zoe et beter nen kjer overleggn met Bernadette, minnen 'looppartner' (ken kenne gin skwon dialect woord iervoren).

Da doet er mie up peizen : kè van twiekend noa Wouter Deprez gewist in Kortrik en den dien èt zinnen sjow hjillegans in 't westvloams gedoane : skitterend ! Jèt em were gesmeetn zulle, en kzate neffest ne vint die verzekers gin 5 kjeer luwe gelachn èt, drwogge njè ? Maor kè mie daarvore zelve nie inhoedn wei, koste nie anders of lachn, zwo goed was tie !

Woar es den tid da me in t college zaten, Wouter zat doar toen wok, en da me vanollens deien voe moar nie geweunig te moetn doen. Nu da me 'grwoot' zin est ollemale vele verserjeuserd. Sjanse da me nog veel erinnering'n èn ! En af en toe alen we ze nog ne kjer boovn.
Moar da goat voe nen anderke kjir zin...

maandag 30 oktober 2006

Leiemarathon

tes ol were nende geleen dak ier een twadde ipgezet è. Vanuchtend g'oord da me agowwe een skwonne utrusting gaon keun èn. Merci Henkske en de reste !
Intussen ben k wok an t meelezen en peizen up die gasten van canvas me underen marathon in New York, naste weke. Ge moet et moa doen lik Koen Fillet : van 0 naar 42 in 1 jaar (k loppe kik ier al meer jaren en kgerake kik daa nog nie) sjappoo vo die gasten !
Noaste jaore èm me met de club woak ne marathon, de leiemarathon. Zoen me doa nen kje voer trainen ? Me een bitje sjanse zoe da nog lukkn wok !
Gow gasten, skrift junder massale in en miskiens doek wok nog mee (nejen, ginnen vierde kljeinen up komste)

Moa toen moetn we toch oes sportsavattn ne kje mjeer andoenen zekers ?