maandag 4 december 2006

Een C4, verre van Vorst

kBenne dus al een tidje ant sukkeln me min skoere en nekke, vannoene eindlik ne kjir naor den dokteur gewist : nekwervel C4 en C5 dus getoucheerd...
Ken kanne mie nie erinnern dak ne kopbal of azwo get è, verzekers nen kjir slicht geleegn en ton olljinne moa verergerd....
Vanoavond ol den jiste kjir noar den kinesist gewist...
k Peize dak morgenuchtend nog mjir dan zjir ga èn... Krak deed dat ol olle kantn. Jèt er zelfs me hjil zin gewichte goan upliggn (up die skoere)... k peisde dak deur toafel ginge skieten...
Deerlik goat dus ginne vetten zin vandejoare...

Ik ben dus al een tijdje aan het sukkelen met nek en schouder. Deze middag eindelijk dokersbezoek : nekwervel c4 en C5 hebben dus schade... Ik herinner me geen kopballen, wellicht gewoon slecht stilgelegen... Deze avond al 1ste kinebezoek. k' vrees dat ik morgenochtend nog meer pijn zal hebben : Osteopaat heeft me langs alle kanten gebroken ! Krak dus. Hij heeft zelfs met heel zijn gewicht op die schouder gaan liggen, 'k dacht dat ik door de tafel ging schieten ...
Kerstcorrida in Deerlijk zal dus op niet veel trekken dit jaar...

update 5/12 : goed geslapen en enkel wat hoofdpijn, al veel beter !

3 opmerkingen:

frank spencer zei

Ai, da's minder nieuws : laat u maar goed soigneren : Deerlijk is misschien nog niet verloren ...

jogginggirl zei

Tja

Deze nacht alvast wel eens (goed) geslapen, den helft van de pijn is al weg. Of het nu kwam door de medicatie of het kraken weet ik niet, maar 't heeft geholpen...

Ik ga in elk geval proberen in Deerlijk (nu hoef ik ook geen prima tijd meer te lopen, pijnloos is belangrijker)... Den ambiance zal er toch zijn (en jenever op den bus - we zijn al met meer dan 66 joggingclubbers (bus volzet)en er zal extra vervoer ingezet worden)

Morgenochtend eens proberen op zachten ondergrond, langs de leie zal't te nat zijn : is er eigl. een piste in bissegem ?)

frank spencer zei

Nope, in Bissegem is er geen piste : de dichtste piste voor mij is aan de Wembley (achterkant KVK),
maar die staat meestal op slot en grendel en naar ik verneem moet je flink afdokken voor een pistabonnement.
Betty en ikzelf gingen ook meegaan met de jeneverbus van Wevelgem richting Deerlijk, maar toen ik de namen wilde invullen stond er enkel "volzet" op 't papierke.
Jammer, maar Deerlijk ligt nu ook niet aan de andere kant van de wereldbol, we geraken er ook wel.